Pojištění, doprava

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CK

V ceně zájezdů cestovní kanceláře GEOPS je obsaženo pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. CK GEOPS je podle zákona č.159/99 Sb. pojištěna u UNIQA pojšťovny, a.s., pojistná smlouva č. 135750717
zobrait certifikát

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Pojišťujeme zákazníky v zastoupení pojišťovny UNIQA, a.s. Druh a rozsah pojištění je uveden v katalogu CK GEOPS u jednotlivých zájezdů v odstavcích “cena zájezdu zahrnuje”.

KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ

CK GEOPS pojišťuje zákazníky v zastoupení pojišťovny UNIQA, a.s. Druh a rozsah pojištění je uveden v katalogu CK GEOPS u jednotlivých zájezdů v odstavcích “cena zájezdu zahrnuje”. Pokud v ceně zájezdu není zahrnuto žádné cestovní pojištění, může si ho zákazník objednat v CK nebo individuálně. CK GEOPS nabízí svým zákazníkům komplexní pojištění, které zahrnuje balíček služeb obsahující: úrazové pojištění, pojištění storna, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění zavazadel.
V jednání o odškodnění a likvidaci pojistné události je pojišťovna v přímém vztahu k zákazníkovi a CK GEOPS nemůže posuzovat existenci nebo výši uplatňovaných nároků.

Podrobná ustanovení o podmínkách a rozsahu pojištění jsou uvedena ve smlouvě, která je k nahlédnutí v CK GEOPS.

Pojištění léčebných výloh

Předmětem pojištění jsou nutné a prokazatelné náklady, které vznikly pojištěnému v rámci nezbytného lékařského ošetření v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění. Těmito náklady se rozumí:

Pojištění asistenčních služeb

Úrazové pojištění

Předmětem pojištění je smrt pojištěného následkem úrazu nebo trvalé následky úrazu pojištěného, přičemž k úrazu došlo během trvání pojištěné cesty.

Pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty (stornopoplatků)

Předmětem pojištění jsou nevratné náklady, které vznikly pojištěnému v ČR úhradou vyúčtovaných stornovacích poplatků za neuskutečněný zájezd nebo služby u cestovní kanceláře, cestovní agentury, dopravní společnosti nebo ubytovacího zařízení.

Nejezděte do zahraničí bez kvalitního cestovního pojištění!

Pojištění odpovědnosti za škodu občana

Předmětem pojištění jsou škody na zdraví nebo věci třetí osoby, které vznikly během pojištěné cesty a za které pojištěný právně odpovídá podle občanskoprávních předpisů státu, na jehož území k těmto škodám došlo.
Pojištění zavazadel

Předmětem pojištění jsou věci osobní potřeby, které jsou prokazatelně ve vlastnictví pojištěného, obvyklé pro účel, charakter a délku cesty, které si pojištěný vzal s sebou na cestu, případně je pořídil během cesty (dále jen „zavazadla“).

DOPRAVA

Hlavním odjezdovým místem zájezdů je Praha.
Další odjezdová místa naleznete v podrobných informacích k zájezdům a jsou možná po dohodě, někdy za příplatek (viz konkrétní informace u zájezdů).

Další odjezdová místa v podrobných informacích k zájezdům a jsou možná po dohodě a někdy za příplatek (viz konkrétní informace u zájezdů): Kladno (Kl), Slaný (Sl), Písek (Pí), Tábor (Tá), Trutnov (Tr), Jihlava (Ji), Olomouc (Ol), Ostrava (Os), Hodonín (Ho), Bratislava (Bra).

Svozy a rozvozy do jednotlivých míst mohou být v některých případech zajištěny doplňkovou dopravou, zpravidla taxi/osobním autem nebo mikrobusy. V nutných případech má CK právo na změnu trasy autobusové dopravy na území ČR, při níž přebírá na sebe CK náklady na autobusovou či vlakovou jízdenku (II. třída) do nejbližšího možného místa nástupu, které CK obratem klientovi oznámí při vzniku změny.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.